كانال اسپيرال شيراز و استان فارس

تمامي كانال هاي اسپيرال و كانال گرد براي شيراز با بالاترين كيفيت و قيمت كاملا رقابتي توليد مي گردد.كانال اسپيرال براي شهر شيراز و استان فارس با ورق گالوانيزه درجه1 در ضخامت هاي 50 و60 و80 و1 ميل و 1.25ميل از شركت گالوانيزه اميركبير كاشان برخلاف برخي از شركت هاي توليد كننده اسپيرال كه از ورق هاي شركت هاي تاراز, فولاد مباركه و يا هفت الماس به دليل قيمت ارزان تر استفاده مي كنند با دستگاه هاي رولفرمينگ درجه 1 توليد ميگردد.

كانال هاي اسپيرال توليد شده و اتصالات كانال گرد از قبيل زانو گرد و انواع سه راه گرد و انواع تبديل هاي گرد و چهارگوش و.... با دستگاه هاي روز دنيا با كيفيت قابل تاييد توسط ناظرين و مهندسين صنعتي توليد مي گردد.

هر هفته بصورت فعال براي نمايندگان و پروژه هاي شيراز و استان فارس توسط باربري مطمعن كانال اسپيرال و گرد ارسال مي گردد.

كانال هاي اسپيرال به طول هاي 1تا 5 متر به صورت كاملا يكپارجه قابل ساخت و توليد مي باشند.با استفاده از كانال هاي اسپيرال به جاي كانال هاي گرد يك متري سنتي مي توان از هزينه هاي سرسام آور فلنج جلوگيري كرد.و قيمت تمام شده سيستم كانال كشي با استفاده از كانال هاي اسپيرال بسيار مقرون به صرفه تر از كانال هاي گرد با درز طولي مي باشد.