ساخت کانال اسپیرال گرد

كانال اسپيرال گرد گالوانيزه توليد شركت سپهرتهويه

طراحی و ساخت کانال‌های اسپیرال و اتصالات کانال گرد

ساخت کانال اسپیرال از قطر 8سانتی‌متر تا 150 سانتی‌متر 

از ضخامت‌های 4دهم تا 1ونیم میلی‌متر 

مهندس شعبانی

09100900610


كانال اسپيرال گرد گالوانيزه توليد شركت سپهرتهويه