تبدیل و اتصالات هوا

تبدیل یک از اجزا و قطعات مهم در فرایند کانال کشی است که به منظور تغییر اندازه یا نوع سطح مقطع استفاده می‌شود. به دلیل تقاضا بالا و کاربرد زیاد، شرکت‌های متعددی همچون شرکت سپهر تهویه، انواع مختلفی از تبدیل‌ها و اتصالات را برای استفاده در صنعت کانال‌کشی طراحی و تولید نموده‌اند که در زیر به شرح انواع مختلف از آن می‌پردازیم.


تبدیل و اتصالات هوا - سپهر تهویه
انواع تبدیل و اتصالات

1- تبدیل هوا

 یکی از پرکاربردترین اجزاء تبدیل و اتصالات هوا بوده  که در سیستم هوارسانی به میزان زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


2- تبدیل گالوانیزه 

 این نوع تبدیل از جنس ورق گالوانیزه ساخته شده است و یکی از مرسوم‌ترین و قدیمی‌ترین محصولات تبدیل و اتصالات هوا است. 


3- تبدیل استیل 

 نوع دیگر انواع تبدیل، تبدیل با ورق‌های استیل است که در ضخامت‌های مختلف به‌کار گرفته می‌شود.  


4- تبدیل آلومینیوم

 این تبدیل از ورق گالوانیزه ساخته شده و در سایزهای مختلف توسط شرکت‌های مختلف تولید و به بازار عرضه می‌شود. 


5- تبدیل گرد به گرد 

از تبدیل گرد به گرد برای تغییر سطح مقطع احتمالی در فرایند کانال کشی استفاده می‌شود. 


6- تبدیل گرد به گرد هوا‌

نوع دیگر تبدیل، تبدیل گرد به گرد هوا است که یکی از قطعات ضروری  مربوط به اتصالات هوا است. از تبدیل گرد به گرد هوا در کانال هوا و سیستم هوارسانی به منظور تغییر سطح مقطع استفاده می‌شود.


7- تبدیل گرد به گرد گالوانیزه 

 این نوع تبدیل از ورق گالوانیزه ساخته شده و از جمله دسترس‌ترین تبدیل ها و اتصالات هوا است..


8- تبدیل گرد به گرد استیل 

 کانال‌های استیل در طول مسیر خود در بخش‌هایی برای تغییر سطح مقطع به قطعات و تبدیل اتصالات هوا استیل نیاز دارند که لازم است توسط نیروهای فنی بکار گرفته شود. 


9- تبدیل گرد به گرد آلومینیوم 

 از تبدیل گرد به گرد آلومینیوم، در طی فرایند کانال‌کشی  کانال‌های آلومینیومی یا فلکسیبل در زمان نیاز استفاده می‌شود.

10- تبدیل چهارگوش به گرد 

 از این نوع تبدیل در زمان  تغییر شکل سطح مقطع در طول فرآیند هوارسانی بکار گرفته می‌شود. 


11- تبدیل چهارگوش به گرد استیل 

 درصورتی که اتصالات از جنس استیل باشند، زمانی که تغییر سطح مقطع مسیر صورت گیرد، از تبدیل چهارگوش به گرد استیل استفاده می‌شود. 


12- تبدیل چهارگوش به گرد آلومینیوم

 هنگامی که از ورق آلومینیوم در ساخت تبدیل و اتصالات هوا بهره برده شود، از این نوع تبدیل در سیستم کانال‌کشی آلومینیومی یا فلکسیبل استفاده می‌شود.