اتصالات نصب کانال گرد و اسپیرال( فلنج و کوپلینگ)

- اتصال کوپلینگ یا طوقه

اولین و ساده‌ترین روش، استفاده از کوپلینگ و یا طوقه است. برای استفاده از این روش کانال‌های اسپیرال را به صورت مادگی باید در نظر گرفت. و از کوپلینگ یا طوقه‌ها با کمی تلرانس منفی یا خلاصی می‌تواند به عنوان مادگی استفاده کرد. که بعد از قرار دادن کوپلینگ یا طوقه، داخل کانال اسپیرال، از بیرون توسط پیچ سرمته واشردار به کانال اسپیرال متصل می‌گردد.

شرکت سپهرتهویه جهت رفاه حال مشتریان عزیز ،کوپلینگ و طوقه‌های مورد استفاده جهت نصب سر به سر کانال‌های اسپیرال به‌هم‌دیگر ، اقدام به تولید در دو مدل ساده و گسگت‌دار نموده است.که در کوپلینگ‌های گسگت‌دار نشتی هوا به شدت کاهش پیدا می‌کند.

اگر از در نصب کانال‌های اسپیرال به هم دیگر از کوپلینگ ساده استفاده گردد، نیاز است جهت جلوگیری از نشتی هوا، بعد از اتمام کار ، درز بین اتصال‌ها با نوارچسب آلومینیومی پوشانده شود. البته در مورد کوپلینگ‌های گسکت‌دار نیاز نمی‌باشد.

از این سیستم ترجیحا تا قطرهای 60سانتی‌متر و در ارتفاع‌های پایین و فقط مخصوص کانال‌های انتقال هوا می‌باشد. و هرگز نباید برای سیستم‌های کانال‌کشی که برای انتقال مواد استفاده می‌شوند استفاده کرد.


کوپلینگ ساده نصب کانال‌های اسپیرال

  کوپلینگ ساده کانال‌های اسپیرال


       کوپلینگ ساده نصب کانال‌های اسپیرال

کوپلینگ گسگت‌دار نصب کانال‌های اسپیرال


                                                                                                                کوپلینگ گسگت‌دار نصب کانال‌های اسپیرال

                                                                                                                    کوپلینگ گسگت‌دار نصب کانال‌های اسپیرال

-اتصال فلنجی

این روش نصب نسبت به استفاده از طوقه نیازمند هزینه‌های بالاتری هست. در نتیجه استحکام بالاتری به سیستم کانال‌کشی می‌دهد. از فلنج‌ها برای اتصال کانال با قطرهای بالاتر، برای مکان‌هایی که نصب کانال اسپیرال در ارتفاع می‌باشد، برای سیستم‌های کانال‌کشی که نیاز به صافی سطح داخلی می‌باشد و نباید از اتصالاتی مثل طوقه که محل تجمع می‌شود استفاده کرد.

فلنج‌های با قطرهای 10تا25 سانتی‌متر از ورق‌های 2 تا 3 میلی‌متر که توسط دستگاه CNC پلاسما بریده می‌شود ساخته می‌شود. و برای قطرهای بالاتر از تسمه‌های فولادی یا نبشی فابریک فولادی 3تا4 سانتی‌متر استفاده می‌گردد.

                            

                                                                                                                 اتصال فلنجی SEPEHR TAHVIYE   


اتصال فلنجی - سپهر تهویه