8 مزیت کانال‌های اسپیرال نسبت به کانال‌های چهارگوش

1-نشتی هوا در کانال‌های انتقال هوای می‌تواند باعث کاهش راندمان دستگاه و کیفیت هوای خروجی شود. که کانال‌های اسپیرال به دلیل داشتن درزهای مارپیچی پرس شده، نسبت به کانال‌های چهارگوش دارای درزهای هوابندی بسیار بهتری هستند و نشتی هوا را به شدت کاهش می‌دهند.

2-بدلیل نداشتن درزهای طولی و کاهش فلنج در کانال‌های اسپیرال سبب می‌شود آلودگی به داخل کانال نفوذ نکند و در نهایت از کثیف شدن دریچه‌های کولر و فیلترها جلوگیری می‌کنند.

3-به دلیل کاهش افت فشار در کانال‌های اسپیرال، هوای یکنواخت‌تر و بیشتری را می‌توانید از خروجی توسط دریچه‌ها تحویل بگیرید.

4-کیفیت هوا در اثر نشت هوا می‌تواند به طور جدی مختل شود. و کانال‌های اسپیرال به دلیل عدم نشتی می‌توانند هوای بیشتر و باکیفیت بیشتری تحویل دهند.

5-در کانال‌های اسپیرال به‌دلیل اینکه فشار هوا در کل سیستم بر خلاف کانال‌های چهارگوش یکسان هست می‌تواند هوای یکنواخت‌تر و بدون ایجاد توربولانس و صدای کمتری را از خود عبور دهند.

6-به دلیل عدم وجود گوشه‌های 90 درجه در کانال‌های اسپیرال، سطح تمیزتری به جهت عدم تجمع آلودگی‌ها در  گوشه‌های داخلی کانال‌های اسپیرال خواهید داشت.

7-کاهش حجم چشم‌گیری کانال‌های اسپیرال نسبت به چهارگوش دراند.

8-کانال‌های اسپیرال زیبایی ظاهری خاصی نسبت به کانال‌های چهارگوش دارند. و می‌توانند جهت کانال‌ای اسپیرال اکسپوز در سالن‌های ورزشی، رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، سالن‌های بدنسازی و.....به راحتی بدون نیاز به سقف کاذب استفاده شوند.