سه‌راه یکی از انواع قطعات کانال اسپیرال گالوانیزه است که کاربرد زیادی دارد. سه‌راه به صورت سه بعدی از طریق نرم افزارهای کامپیوتری طراحی می‌شود و سپس با استفاده از دستگاه CNC با برش پلاسما و با دقت بسیار بالا، برش زده می‌شود .

سه‌راه کانال اسپیرال گالوانیزه و انواع آن 

قطعه سه‌راه کانال اسپیرال گالوانیزه برای تغییر مسیر کانال‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سه راه کانال گالوانیزه، دارای انواع و سایزهای مختلفی است که به شرح زیر است:

انواع سه‌راه کانال اسپیرال گالوانیزه

۱–سه‌راه 90 درجه 

سه‌راه کانال اسپیرال گالوانیزه نود درجه پرکاربردترین نوع سه‌راه در صنعت کانال‌کشی است که شامل یک لوله اصلی و یک نافی به قطر لوله است. ضخامت ورق سه‌راه نود درجه کانال اسپیرال بستگی به قطر آن دارد. سه‌راه کانال اسپیرال 90 درجه، در دو نوع هم‌قطر و غیر هم‌قطر ساخته می‌شود. در زمان تغییر مسیر کانال اسپیرال گاهی نیاز به چند خروجی کوچکتر از قطر اصلی کانال خواهیم داشت که لازم است تا از سه‌راه 90 درجه غیرهم‌قطر استفاده شود. در مدل غیر هم‌قطر 90 درجه، قطر نافی از قطر لوله اصلی کمتر است. 
2- سه‌راه 45 درجه 

در این مدل، همان‌طور که از اسمش مشخص است، زاویه لوله اصلی این مدل سه‌راه با نافی ۴۵ درجه می‌باشد . سه‌راه کانال اسپیرال 45 درجه نیز در دو نوع هم‌قطر و غیرهم‌قطر ساخته می‌شود. در نوع هم‌قطر، کانال اسپیرال گالوانیزه جهت اتصال به لاین اصلی کانال به دو صورت اورلپ و یا فلنچ انجام می‌پذیرد. در سه‌راه 45 درجه غیرهم‌قطر هم، از یک لوله‌ی اصلی گرد هوا با نافی غیرهم‌قطر با زاویه ۴۵ درجه ساخته می‌شود. این قطعه از کانال اسپیرال گالوانیزه از ورق گالوانیزه، آلومینیوم، استیل و حتی ورق روغنی و سیاه ساخته می‌شود .  3- سه‌راه شلوار ۴۵ درجه

از سه‌راه شلوار 45 درجه به‌منظور هدایت هوای داخل لوله اصلی کانال اسپیرال گالوانیزه به دو مسیر مجزا بکار گرفته می‌شود. هوا در این مدل سه‌راهه، به طور کاملا مساوی در مسیرهای فرعی هدایت می‌شود و مانع از ایجاد گردابه‌ی هوا در ساختار سه‌راه کانال اسپیرال گالوانیزه می‌شود. جنس این نوع سه‌راه از ورق گالوانیزه، آلومینیوم و استیل است. قابل ذکر است که ضخامت ورق این نوع سه‌راه به قطر کانال اسپیرال گالوانیزه وابسته است و متناسب با آن  کم و زیاد می‌شود. برای استحکام لبه‌ی دهانه‌های سه‌راه شلوار یک برجستگی به سمت بیرون به نام رخ ایجاد می‌شود.  سه‌راه شلوار ۴۵ درجه کانال اسپیرال نیز در دو نوع هم‌قطر و غیرهم‌قطر ساخته می‌شود که در مدل غیرهم قطر، در لاین کانال شامل یک دهانه ی گِرد هوا به عنوان ورودی و دو خروجی غیرم قطر با زاویه ۴۵ درجه است. ولی در مدل هم‌قطر، از یک ورودی با قطر یکسان یا غیریکسان با خروجی‌های یکسان هوا ساخته می‌شود .
4- سه‌راه شلوار ۹۰ درجه 

سه‌راه شلوار ۹۰ درجه، در دو نوع هم‌قطر و غیر هم‌قطر ساخته و به بازار عرضه می‌شود.  سه‌راه شلوار ۹۰ درجه هم قطر کانال اسپیرال گالوانیزه به‌منظور هدایت هوای کانال اسپیرال گالوانیزه از یک لاین با قطر معین به دو لاین مجزای با قطر یکسان استفاده می‌شود. این نوع از سه‌راه دارای سیستم جدا‌کننده هوا است . در مدل غیرهم قطرسه‌راه شلوار ۹۰ درجه‌، کانال اسپیرال گالوانیزه، هوای درون خود را به دو انشعاب فرعی در قطرهای متمایز در زاویه ۹۰ درجه هدایت می‌کند. در نوع سه‌راه شلوار کانال اسپیرال گالوانیزه 90 درجه غیرهم‌قطر نیز در ساختار خود از سیستم جداکننده هوا یا تیک آف استفاده می‌شود. در این قطعه، هوا به اندازه تعیین شده در دو خروجی ، تعدیل می‌شود و بر اساس نیاز هر لاین کانال اسپیرال گالوانیزه به هوای دمش و مکش عمل می‌کند‌. به طور معمول جنس سه‌راه شلوار ۹۰ درجه؛ گالوانیزه، آلومینیوم یا استیل می‌باشد.5- سه‌راه گرد به چهار گوش ۹۰ درجه

نوع دیگر از سه‌راه‌های کانال اسپیرال گالوانیزه، سه‌راه گرد به چهارگوش 90 درجه است که شامل دو مقطع متقاطع گرد به چهار گوش است که باهم زاویه ۹۰ درجه ایجاد می‌کنند. هوای کانال چهار گوش از طریق لوله‌ی کانال اسپیرال گالوانیزه تامین می‌شود و در نهایت تخلیه می‌گردد .این نوع سه‌راه از جنس‌های مختلفی همچون گالوانیزه، آلومینیوم، استیل، روغنی و ... می‌باشد. ضخامت ورق سه‌راه کانال با قطر کانال اسپیرال گالوانیزه رابطه مستقیم دارد درنتیجه با کم و زیاد شدن قطر، ضخامت نیز تغییر می‌کند. سه‌راه گرد به چهار گوش ۹۰ درجه، با استفاده از دستگاه CNC با برش پلاسما و با دقت بسیار بالا، برش زده می‌شود .


6- سه‌راه گرد به چهار گوش ۴۵ درجه

سه‌راه گرد به چهار گوش ۴۵ درجه، از مقطع گرد و چهار گوش تشکیل می‌شود. علت نام‌گذاری این سه‌راه این است که امتداد متقاطع این سه‌راه کانال چهارگوش با لوله گرد‌، زاویه ۴۵ درجه می‌سازد. این سه‌راه کانال اسپیرال از جنس‌های گالوانیزه‌، آلومینیوم‌، استیل، ورق روغنی و... ساخته می‌شود. ضخامت ورق در این نوع از سه‌راه نیز با قطر کانال اسپیرال گالوانیزه رابطه مستقیم دارد درنتیجه با کم شدن و یا افزایش قطر، ضخامت نیز تغییر می‌کند. اگر قطر کانال از ۳۰ سانتی‌متر کمتر باشد، به منظور اتصال دهانه سه‌راه به کانال اسپیرال گالوانیزه از روش فیتینگی استفاده می‌شود. در این حالت قطر لوله سه‌راه باید دو تا سه میل از قطر لوله اصلی کانال اسپیرال گالوانیزه کوچکتر باشد و این درصورتی است که در روش اتصال با فلنچ در قطر های بالای ۳۰ سانتی‌متر به کار می‌رود.