مزایای کانال اسپیرال

اخطارهایی برای استفاده از کانال اسپیرال در محل کسب وکار

راه اندازی یک محیط کسب وکار بسیار دشوار است ، اما وقتی شما نتوانید بهترین کیفیت هوا را برای کارمندان و مشتریان فراهم کنید ،شرایط به کلی سخت می شود. در اینجا به برخی از هشدارهایی که شما را مجبور به استفاده از کانال های اسپیرال می کند را آوردیم.


دلایل انتخاب کانال اسپیرال

موارد ذکر شده در زیر علاوه بر اینکه انتخاب کانال های اسپیرال اکسپوز  را  برای زیبایی و طراحی داخلی تایید می کند ،می تواند دلایل بهتری برای   انتخاب و کارکرد مطلوب تر تجهیزات تهویه مطبوع ساختمان شود.


20 تا 30 درصد افزایش راندمان انتقال هوا در سیستم کانال کشی اسپیرال

نکته ای که باید برای سیستم های کانال کشی چهار گوش در نظر گرفت این است که در حدود 20 تا 30 درصد هوایی  که حامل سرما و گرما می باشد از طریق نشتی درزهای طولی،فلنج ها و نحوه ی ساخت کانال ها  هدر می رود.


چرا باید سیستم های کانال کشی را به کانال اسپیرال تغییر دهیم؟

برای انتقال هوای  سیستم ها و تجهیزات گرمایش و سرمایش چه نوع سیستم کانال  کشی را انتخاب می کنید؟ انواع مختلفی وجود دارد که رایج ترین آنها کانال  های چهارگوش ، کانال های اسپیرال و گرد است.