ساخت کانال اسپیرال

کانال اسپیرال چگونه ساخته می شود؟

کانال اسپیرال چگونه ساخته می شود؟کانال های اسپیرال از اتصال مارپیچی ورق های فلزی کویل شده که از قبل طبق سایز سفارشی نوار برش شده ساخته می شوند.