این نوع کانال کشی به طور کلی مقرون به صرفه است زیرا می توان آن را با ورق فلز 32٪ ساخت.ازکانال اسپیرال برای انتقال حجم زیادی از هوا از یک نقطه به نقطه دیگر، مورد استفاده در گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC)  استفاده می شود. می توان از آنها در ساختمانهای مسکونی یا تجاری استفاده کرد. یک کانال اسپیرال  یا گرد به طور معمول از فولاد گالوانیزه (برای مصارف عمومی)که از پرکاربردترین انواع کانال میباشد و گاها آلومینیوم(برای مناطق مرطوب) یا استیل (برای مصرف درمحیطهای بهداشتی یا محیطهایی با کاربریهای خاص )ساخته می شود. کانال اسپیرال فولاد گالوانیزه - این متداول ترین نوع کانال اسپیرال است. این یک گزینه سبک وزن و مقرون به صرفه است. کانال های فولادی گالوانیزه دارای یک پوشش روی است که از زنگ زدگی جلوگیری می کند.